ОБОЧКИ, Јанко Борисов

ОБОЧКИ, Јанко Борисов (Дебар, 20. Ⅹ 1935) – хирург, неврохирург, примариус. Бил директор на Градската општа болница во Скопје (1970–1986). Основал Неврохируршко одделение во Градската болница во Скопје (1973). Бил републички (1988–1991) и сојузен министер за здравство (1986–1988). Ал. Ставр.