НУТРИИ

НУТРИИ (Мѕоцасторидае) – фамилија средно големи животни од редот глодари (Родентиа). Во Европа и кај нас е присутен еден вид нутрија (Мѕоцастор цоѕ-Нутрија пус). ЛИТ.: С. Петковски – Б. Крѕстуфек, Цицачи на Македонија, Скопје, 1998; А. Ј. Мит-цхелл-Јонес, Г. Амори, Њ. Богдановицз, Б. Крѕстуфек, П. Ј. Х. Реијндерс, Ф. Спитзенбергер, М. Стуббе, Ј. Б. М. Тхиссен, В. Вохралик, Ј. Зима, Тхе Атлас оф Еуропеан Маммалс, Лондон-Сан Диего, 1999. Св. П. – В. Сид.