НУНКОВ, Константин

НУНКОВ, Константин (гр. Чирпан, Бугарија, 21. Ⅴ 1878 – с. Кутлибег, Кумановско, 20. Ⅱ 1905) – војвода на ТМОРО, Бугарин. Станал член на ТМОРО (1894), а потоа со чета на ВМК (1895) преминал во Македонија и учествувал во Мелничкото востание (1895). Потпаднал под идеите на анархизмот. Четири години бил војвода на чета на ТМОРО во Македонија и Одринско (1900–1904). Во Илинденското востание (1903) предводел чета во Дедеагачко и Ѓумурџинско. Потоа дејствувал како кумановски околиски војвода. Загинал во борба со османлиската војска. БИБ.: Взривните веÈества и тяхното употребление, София, 1902. ЛИТ.: Македонска галерия. Илинден 1903–1922, кн. 2, София, 1922, 132; С. Аврамов, Константин Нунков, „ИлÓстрация Илинден“, № 3, 7–9, София, 1931/1932; Бугари – соборци на Гоце. Внуката на Гоце Делчев, баба Лика Чопова-Јурукова кажува за директното учество на голем број Бугари во македонското револуционерно движење, „Гоцеви денови – Песна за Гоце 1981“, Ⅶ, 7, Скопје, 7. Ⅱ 1981, 17–18. С. Мл. Сефедин Нуредини