НИКОЛОВ, Михаил

НИКОЛОВ, Михаил (с. Бобишта, Костурско, 25. Ⅷ 1874 – Варна, – 1. Ⅷ 1934) – учесник во Илинденското востание, костурски војвода. Завршил гимназија во Солун (1896), кога станал член на ТМОРО. Бил учител во Дојран, Воден и во Костур и еден од основачите и раководителите на Револуционерната организација во Костурско. Во Илинденското востание бил член на Костурското горско началство. По востанието се преселил во Бугарија, во Варна. ЛИТ.: Хр. Сил®нов, Освободителните борби на Македони®, т. 1, Софи®, 1983. Ал. Тр.