НЕКТАРИЈ Ⅱ

НЕКТАРИЈ Ⅱ (ⅩⅤⅠ–ⅩⅤⅠⅠ в.) – охридски архиепископ (1616–1622) не подоцна од 1616 г., најверојатно наследник на архиепископот Атанасиј И по неговото трето архипастирување. Според кажувањето на гребенскиот митрополит Сергеј, архиепископот Нектариј Ⅱ во 1622 г. пристигнал во Москва по милостина. ЛИТ.: И. Снегаров, Истори® на Охридската архиепископи®-патриарши®, Софи®, 1995; Ј. Белчовски, Хронолошки список на поглаварите на Охридската архиепископија /патријаршија/, „Годишен зборник на Богословскиот факултет Св. Климент Охридски“, кн. 8, Скопје, 2002. Ал. Тр. Нектариј, архимандрит