НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА , ИСЕЛЕНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

„НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА“, ИСЕЛЕНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА (Сиракјуз, Њујорк, САД, 1923?) – една од најстарите организации на МПО. Во почетокот се нарекувала „Автономна Македонија“. Со формирањето на организацијата била формирана и Женска секција што одиграла важна улога во вкупната дејност. Сл. Н.-К.