НЕВРОКОПСКИ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД АНЕШТИ УЗУНОВ

НЕВРОКОПСКИ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД „АНЕШТИ УЗУНОВ“ (7 Ⅳ 1944) – македонска партизанска единица во Пиринскиот дел на Македонија. Одредот бил формиран од партизаните од Неврокопска околија, од новоизлезените партизани и од партизани што биле во редовите на партизанските одреди во Разлошко и во Пловдивско. Командант на одредот бил Григор Марков, а политички комесар Иван Гулев. До 10. Ⅸ 1944 г. Одредот имал повеќе оружени судири со бугарската војска и полиција во селата Теплен, Кремен, Брезница, Гајтаниново, Л’ки и др. ЛИТ.: Георги Т. Мадолев, ВÍорÍжената борба в Пиринския крај 1941–1944, София, 1966; Енциклопедия Пирински крај, Ⅱ Н-О. Благоевград, 1999. В. Јот. ја на хеленистичкиот период, Скопје, 1995. К. М.-Р. „Невестинско оро“ во изведба од Ансамблот за народни песни и ора „Танец“ Негорската Бања