НАЈДЕНИ, Ислам Саид

НАЈДЕНИ, Ислам Саид (Ислам Саид Најдени) (Дебар, 1864 – 1903) – основоположник на првото албанско училиште во Дебар. Висока школа завршил во Истанбул, каде што првпат контактирал со познатите интелектуалци Н. и С. Фрашери и со И. ќемали. Објавил еден буквар на албански јазик на гегиски дијалект. ЛИТ.: Авзи Мустафа, Фигура мшсуесисх схљиптарш, Тетовш, 1995. А. П. Љубен Најденов