НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА

НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА – СКОПЈЕ – централна ликовна музејска институција во РМ. Основана е во 1948 г. од збирката на ликовната уметност на Народниот музеј во Скопје (Музеј на Македонија), а како самостојна музејска установа е отворена во 1951 г. Поседува значајна збирка од македонски автори од крајот на ⅩⅠⅩ век до денес, како и дела на уметници од бившата југословенска ликовна сцена. ЛИТ.: Драган Петковски, Хисторијски музеји и збирке у музејима Македоније с посебним освртом на Музеј града Скопја, Загреб, 1976; ÙорÑе Миљковиђ, Музејска делатност у Македонији, Скопје, 2001; Национална поставка ⅩⅣ-ⅩⅩ – Водич низ поставката, Скопје, 2000. З. Ал.-Б.