НАУМОВСКИ, Душан Г

НАУМОВСКИ, Душан Г. (Битола, 8. Ⅶ 1938) – режисер. Дипломирал на Театарската академија во Белград (1961). До 1965 г. е во Народниот театар во Битола, како негов в.д. директор (1963– 1964). Од 1965 г. е режисер во РТВ Скопје. Режии: „На крајот од па-тот“; „Црнила“; „Медеја“ (на Џеферсон); „Мандрагола“; „Вујко Вања“; „Деветтиот бран“; „Богунемили“; „Дервишот и смртта“; „Родољупци“; „Стари фотографии“; „Будење“; „Коштана“. Р. Ст. Душко Наумовски