НАСУФИ, Ваит

НАСУФИ, Ваит (Ваит Насуфи)(с. Велешта, Струшко, 9. Ⅷ 1945) – поет, писател за деца. Основно училиште завршил во родното место, средно во Струга, а Виша педагошка школа во Скопје. Работи како наставник во основното училиште во Велешта. Член е на ДПМ (1983). БИБ.: Брановите на Дрим, 1980; Другар ми е славејот, 1984; Времето на светулките, 1986; Бабата ги брои ѕвездите, 1994; Кој сонува најубаво, 1996; Тежината на каменот, 1997. А. П.