НАСЕВ, Сашко

НАСЕВ, Сашко (Кочани, 4. Ⅹ 1966) – драмски писател, раскажувач, есеист, колумнист, член на ДПМ (од 1990), амбасадор. Завршил факултет за драмски уметности во Скопје, а магистрирал и докторирал на Филозофскиот факултет во Скопје.
ДЕЛА: Трилогија (драма, 1987), Божилак никогов (новела, 1990) Чија си (драма, 1991), Грев или шприцер (пиеса, 1992), Млада Македонија (есеи, 1993), Худују билонгту (драма, 1994); пиеси: Позитивно
мислење, Либрето Вагнер, Харем, Сердарот.
ЛИТ.: Миодраг Друговац, Историја на македонската книжевност ⅩⅩ век
(1990). В. М.-Ч.