„НАРОДНО СТВАРАЛАШТВО

„НАРОДНО СТВАРАЛАШТВО
– ФОЛКЛОР“ (Београд, 1962–) – тримесечно списание на Сојузот на здруженијата на фолклористите на Југославија. Печати прилози на јазиците на авторите, на светските и на балканските, вклу
„Народно
стваралаштво

-Фолклор“,
орган на