НАНЕ, МАКЕДОНСКО МАЧКИНО

НАНЕ, МАКЕДОНСКО МАЧКИНО (Непета мацедоница Мицевски) – локален македонски флористички ендемит од фамилијата Ламиацеае (Лабиатае) (устоцветните растенија), познат за подножјето на планината Кожуф (Смрдлива Вода). Вл. М. Душко Наневски