МЈАКУ, Бајруш

МЈАКУ, Бајруш (21. И 1952) – актер. Дипломирал на отсекот за актерска игра на Високата педагошка школа во Приштина (1973). Од и.г. е член на Албанската драма на Театарот на народностите во Скопје. Бил и директор на истата драма. Улоги:

Бајруш Мјаку
Митруш („Наследници“); Велко („Вејка на ветрот“); Баал; Крал Лир во истоимените дела; Астров („Вујко Вања“); Попришкин („Дневникот на лудиот“); Татко („Капетанот“); Муфтијата („Дервишот и смртта“); Градинар („П.С.“); Андреј („Сауна“). Р. Ст.

„Млад Борец“, првиот број на органот на НОМСМ