МУШМУЛА

МУШМУЛА (Меспилус германиаца Л.) – дворна овошка. Во Скопско има и мали насади за локалниот пазар. Се одгледуваат автохтони, домашни типови, со многу вкусни

Мушмули
плодови. Се калеми на дуња и на глог. Б. Р.