МУЧА, Петрит Тосум

МУЧА, Петрит Тосум (Дебар, 24. Ⅴ 1929) – учител и општественик. Завршил учителска школа. Бил учесник во НОАВМ (од 1943) и член на СКМ (од 1948). Бил учител и директор на основните училишта во Селокуќи и Дебар, одборник во Општинското собрание, член на Општинскиот комитет на СКМ, секретар на Општинскиот синдикален совет во Дебар и потпретседател на Соборот на општините на Собранието на СРМ (1970). С. Мл.