МУФЛОН

МУФЛОН (Овис аммон) – парнокопитен цицач од фамилијата празнороги (Бовидае), кој населува планински шуми. Кај нас е присутен само во оградени ловишта.
ЛИТ.: С. Петковски – Б. Крѕстуфек, Цицаци на Македонија, Скопје, 1998; А. Ј. Митцхелл-Јонес,
Г. Амори, Њ. Богдановицз, Б. Крѕстуфек, П. Ј.
Х. Реијндерс, Ф. Спитзенбергер, М. Стуббе, Ј. Б.
М. Тхиссен, В.Вохралик, Ј. Зима, ТхеАтласофЕу
ропеан Маммалс, Лондон–Сан Диего, 1999. Св. П. – В. Сид.