МУРАТОВСКА-НАУМОВСКА, Марија

МУРАТОВСКА-НАУМОВСКА, Марија (Скопје, 17.Ⅵ 1955) – соп-ран. Дипломирала пијано и солопеење и магистрирала во истата област на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Универзитетски професор, наставник по соло-пеење. Настапувала на концертниот подиум како певица со соло рецитали, во вокално-инструментални дела и на оперската сцена. Гостувала во САД, шведска, Германија, Италија. Ф. М.

Глигор Муратовски