МУВОМОРКА

МУВОМОРКА (Аманита мусцариа (Л.: Фр.) Хоок) – мошне отровен вид габа, честа во иглолисните шу-ми во Македонија. Лесно е препознатлива по интензивно црвената боја Мувоморки на шапката, покриена со бели крпички. М. К. „