МУВИ, ЛЕБДЕЧКИ

МУВИ, ЛЕБДЕЧКИ – ОСОЛИКИ МУВИ (Сѕрпхидае) – двокрилни инсекти што се карактеризираат со лебдечки лет. Имаат впечатлива боја слична со осите, по што го добиле и името осолики муви. ФаЛебдечка мува милијата опфаќа околу 6.000 вида. Од нив, во Македонија се познати 262 вида, од кои 6 се ендемични. Лебдечката мува Сцаева пѕрастри Л. е честа кај нас. Позната е како широко распространет и корисен инсект, чии ларви се хранат со растителни вошки. ЛИТ.: Владимир Т. Крпац, Смилјка Симиц, Анте Вујиц, Снеûана Раденковиц, Цонтрибутион то тхе кноњледге оф Ховерфлиес (Диптера, Сѕрпхидае) оф Мацедониа, Ацта Ентомологица Словеница, Лјублјана, 2001, 9/2: 169-174; Владимир Крпац, Фауна оф ховерфлиес (Диптера, Сѕрпхидае) оф Мацедониа, Доцтор Тхесис, Департман оф Биологѕ анд Ецологѕ, Фацултѕ оф Сциенцес, Нови Сад, 2006. В. Т. К. – М. Кр.