МРМЕВСКИ, Павле

МРМЕВСКИ, Павле (Прилеп, 13. Ⅺ 1925 – Скопје, 23. И 2003) – новинар, кој почнувајќи од 1947 г. целиот свој работен век – до пен-Павле Мрмевски зионирањето (1986) го минал во агенцијата Танјуг. Бил соработник, уредник и одговорен уредник на Дописништвото на Танјуг за Македонија. Дописник на Агенцијата од Париз и двапати од Софија. Учесник во НОБ. Б. П. Ѓ.