МРАЧНИЦИ

МРАЧНИЦИ .(Солпугида – Солифуга) – крупни ноќни пајаковидни членконоги. Телото им е долго до 7 см, обраснато со влакненца. Главно се жители на сушни предеМрачник (Галеодес граецус) ли. Распространети се во песочните области на Медитеранот. Името мрачници е објаснето со зборовите сол лат. = сонце и фугере = бегам. Во Македонија се среќава само еден вид, Галеодес граецус Ц.Л. Коцх., кој е малоазиски елемент. ЛИТ.: Јонче шапкарев, Зоологија на без’рбетните животни, Скопје, 1991; Владимир Крпац, Бранислава Михајлова, Биодиверситѕ оф Мацедониа фром а виењ поинт оф хитхерто фаунистиц инвестигатионс. Партиципатион њитх Ундер-пројецт: Класс Инсецта, Мацедониан Мусеум оф Натурал Хисторѕ – Министрѕ оф Сциенце, Финал Репорт, Скопје, 1999, 23-30. В. Т. К. – М. Кр. Жолт мрежокрилец