МРАЗОВЕЦ, МАКЕДОНСКИ

МРАЗОВЕЦ, МАКЕДОНСКИ (Цолцхицум мацедоницум Косанин) – македонски флористички ендемит од фамилијата Лилиацеае (кринови), познат само за планината Јакупица – Бегово Поле и Караџица. Се наоѓа на светската црвена листа на загрозени растенија (ИУЦН 1997 Ред Лист оф Тхреатенед Плантс). Вл. М.