МОРКОВ

МОРКОВ .(Дауцус царота Л.) – двегодишно растение од фам. Апиацеае. Во првата година формира надебелен корен (консумативен дел) и лисна розета, а во втората генеративни органи. Се одгледува заради надебелениот корен. Како храна е многу ценет поради високата содржина на каротиноиди, пектински материи, Б-витамини и минерални материи. Се користи во разни јадења и во прехранбената индустрија. Кај нас се произведува во доволни количества за сопствени потреби. Д. Ј. Малешевска, Овчеполска, Провадиска и Лесновска. Најпознати нејзини епископи се: Давид, којшто дејствувал во ⅩⅤ в., Никанор, Пахомиј, којшто бил поставен од Павле Смедеревски (1530/31), но бил разрешен, како и епископот Софрониј (1541). ЛИТ.: Иван Снегаров, История на Охридската архиепископия, И–Ⅱ, второ фототипно издание, София,1995; Р. Груји¢, Морозвидска епархија, во: Азбучник Српске православне цркве, Београд, 1993; Јован Белчовски, Охридска архиепископија од основањето до паѓањето на Македонија под турска власт, Скопје, 1997. Рат. Гр.