МОНЧЕВ, Борис В

МОНЧЕВ, Борис В. (Прилеп, 15. Ⅷ 1881 – Софија, 4. Ⅹ 1942) – припадник на ТМОРО. Завршил гимназија во Солун (1902), а право во Женева, швајцарија (1911). Бил учител во Машката егзархиска гимназија во Солун (1903–1905), член на ЦК на ТМОРО, учесник на Рилскиот конгрес (1905). Учествувал во Првата светска војна на Одринскиот фронт.