МЛАДОСТ , ИСЕЛЕНИЧКО ДРУШТВО

МЛАДОСТ“, ИСЕЛЕНИЧКО ДРУШТВО (Детроит, САД, мај 1976 >) – друштво на доселениците од Старо Село (Тетовско). Организира културни, спортски и други манифестации. Има сопствено земјиште, на кое се организираат масовни пикници и други активности. Сл. Н.-К.