МЛАДЕНОВСКИ, Ѓорѓе

МЛАДЕНОВСКИ, Ѓорѓе (с. Враготурце, Кумановско, 11. Ⅺ 1947)
– социолог, редовен професор на Филозофскиот факултет во Скопје по културна антропологија и социологија. Основно образование и гимназија завршил во Куманово, а дипломирал на Филозофскиот факултет (Група за филозофија) во Скопје (1971). По вработувањето на Филозофскиот факултет (1972) бил ангажиран во наставата на Институтот за социологија од неговото формирање. Магистрирал антропологија и социјална теорија на Цалифорниа Стате Университѕ, Цхицо, УСА, на тема Њхитте’с Цонцепт оф Цултурал Еволутион” (1978). Докторирал на Филозофскиот факултет во Скопје на тема „Хуманизмот и натурализмот во современата антропологија и нивната релација кон Марксовото сфаќање за човекот“ (1992). Бил на двегодишни студиски престои на Универзитетот во Хал (Велика Британија)