МИТЕВСКИ, Иван

МИТЕВСКИ, Иван (Скопје, 8. Ⅳ 1948) – ТВ режисер. Дипломирал на Академијата за филм, театар, радио и телевизија во Белград. Од 1975 г. непрекинато работи во Македонската телевизија. Потписник е на играните ТВ филмови: „Златни години“, „Време на летала“, „Заминување од Пасквелија“, „Ноќ спроти Свети Василиј“. Ги режираше документарните филмови: „Глас“, „Планетариум“, „Два букета рајски цвет“ и др. Ј. Ф.