миров

миров (Скопје, 23. Ⅸ 1959) – спортски новинар и уредник-издавач. Основното образование го завршил во Скопје, а средното и високото во Канада. Како спорт-ски новинар во Канада и Австралија известувал од олимпијади и од повеќе светски првенства во фудбал, како и од изборите во РМ. Од 1991 г. е спортски уредник во в. „Аустралиан-Мацедониан њееклѕ – Австралиско-македонски неделник“ во Мелбурн (Австралија), сопственост на А. иП. Георгиеви. Косопственик (со Златко Блаер) на АМН станува во ноември 1993, а сопственик на овој најтиражен македонски весник надвор од Република Македонијае од јуни 1999 г. Бл. Р.