МИКОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА

МИКОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА – отворена во јули 2001 г. и опремена со помош на меѓународни донации. Во неа се вршат истражувања на габите. Функционира во рамките на Институтот за биологија при Природно–математичкиот факултет во Скопје. М. К.