МЕЧЕВ, Димитар

МЕЧЕВ, Димитар (Велес, 1870 – Солун, 1903) – револуционер гемиџија. Завршил основно образование. Рано влегол во редовите на ТМОРО. Бил близок со Г. Делчев и со Д. Груев. Престојувал во Софија и во Женава. • се придружил на групата револуционери гемиџии и учествувал во Солунските атентати (1903) како најстар гемиџија.
ЛИТ.: К. Битовски, Солунските атентати 1903, Скопје, 2003. Ал. Тр.