МЕХМЕТИ, Неџми

МЕХМЕТИ, Неџми (Неџхми Мехмети) (Дебар, 1945) – писател и новинар. Основно и средно образование завршил во Дебар. Кратко време работел како учител, а потоа како новинар во Радио Дебар. Бил дописник на „Флака“ и на „Рилиндја“. Пишува поезија за возрасни.
БИБЛ.: Да ти кажам еден збор. А. П.