МЕХМЕДИ, Мехмед Даути

МЕХМЕДИ, Мехмед Даути (с. Зајас, 1911 – с. Букојчани, Кичевско, јули 1945) – земјоделец, делегат на Второто заседание на АСНОМ. Бил учесник во НОБ (од летото 1943) и ранет во Мавровско како борец на Групата баталјони на НОВ и ПОМ. По оздравувањето станал борец на Седмата македонска шиптарска НО бригада. Бил убиен во балистичка заседа на враќање од Второто заседание на АСНОМ, заедно со де-
Мехмед
Мехмеди

легатот на АСНОМ Реџо Рушит Лимани (Зајази).
ЛИТ.: Слободата беше нивниот идеал. Зборник на паднати борци во НОВ и на жртите на фашистичкиот терор од Кичево и Кичевско, Кичево, 1982, 153.С. Мл.

Ким
Мехмети