МЕСМЕР, Тома

МЕСМЕР, Тома (Тхомас Мосс-мер) (1717–1777) – австриски графичар, сопственик на типографија во Виена. Соработувал со Христофор Жефарович во изведбата на повеќе дела меѓу кои и изданието на Стематографијата (1741), графиките на св. Наум Охридски (1743), Богородица Спилиотиса (1749), Богородица Олимпиотиса (1752), манастирот Хиландар (1755) и др. ЛИТ.: Д. Давидов, Српска Графика ⅩⅤⅠⅠⅠ века, Нови Сад, 1978. Ј. Ч.-Ф. Реката Места, јужно од Банско