МЕКОТЕЛИ

МЕКОТЕЛИ (Моллусца) – тип без’рбетни животни, чие тело обично е поделено на глава, труп и стапало, но кај некои видови главата или стапалото може да се редуцирани делумно или целосно. Горниот дел од телото е прекриен со слој што се нарекува мантија, кој ја излачува черупката. Во животинскиот свет тие се втора

Полжав (Гастропода)
група организми по бројност. Познати се над
130.000 видови, главно водни, но има и копнени организми. Претставниците од овој тип

се добро проу-школка (Бивалвиа) чени во Македонија, особено тие од Охридското и Дојранското Езеро. Во овој тип жи
вотни се вклучени три класи: полжави (Гастропода), школ-

Главоног (Цепхалопода)
ки (Бивалвиа) и главоноги (Цепхалопода). Во Македонија досега се регистрирани 267 таксони од полжавите, од кои 97 се ендемити; од школките се присутни 15 таксони, од кои 4 ендемити.
ЛИТ.: Јонче шапкарев, Зоологија на без’рбетните животни, Скопје, 1991; Владимир Крпац, Бранислава Михајлова, Биодиверситѕ оф Мацедониа фром а виењ поинт оф хитхерто фаунистиц инвестигатионс. Партиципатион њитх Ундер-пројецт: Класс Инсецта, Мацедониан Мусеум оф Натурал Хисторѕ – Министрѕ оф Сциенце, Финал Репорт, Скопје, 1999, 23-30; С. Петковски, Фаунал диверситѕ, во: Цоунтрѕ Студѕ фор Биодиверситѕ оф тхе Републиц оф Мацедониа (Фирст Натионал Репорт). Министрѕ оф Енвиронмент анд Пхисицал Планнинг, Скопје, 2003; Ј. Цлегг, Тхе Фресхњатер Лифе оф тхе Бритисх Ислес, Лондон, 1965.
Св. П. – В. Сид. и В. Т. К. & М. Кр.