„МАЏАРИ“

„МАЏАРИ“ – поранешна ТЦ на лигнит, лоцирана во близина на селото Маџари, Скопско. Првите два агрегата (со моќност 5,8 МЊ) биле пуштени во погон во 1949 г.,
а третиот (со моќност 10 МЊ) во 1954 г. Како прва поголема ТЦ во РМ одиграла важна улога во периодот пред да се изградат поголемите ХЦ. Престанала да работи во 1971 г.
ЛИТ: 50 години македонско електростопанство, Скопје, 1995. Др. Р.