МАНАСИЕВСКИ, Јован

МАНАСИЕВСКИ, Јован (Гостивар, 21. Ⅴ 1968) – политичар. Завршил Филозофски факултет (Катедра по социологија) во Скопје. Бил министер за труд и социјална политика и министер за одбрана (2002–2006), пратеник во Собранието на РМ и претседател на Либерално-демократската партија (од 2008). Р.