МАЛИНА

МАЛИНА (Рубус идаеус Л., фам. Росацеае) – има циркумбореален ареал, спаѓа во родот на капините, но се разликува од нив по исправените леторасти без трње, листовите одоздола се сребренесто-влакнести, а плодот црвена, сочна и вкусна малина. Кај нас е застапена во монтанскиот и во субалпскиот регион. Ал. Анд.

Ване
Малинков ќендо