„МАКЕДОНСКО ОРО“

„МАКЕДОНСКО ОРО“ – композиција за мешан хор . М: Т. Скаловски, Т: композиторот во духот на народната поезија. Прво изведување: Скопје, 1946 г. Др. О.