МАКЕДОНСКО-КАНАДСКА АКАДЕМСКА АСОЦИЈАЦИЈА

МАКЕДОНСКО-КАНАДСКА АКАДЕМСКА АСОЦИЈАЦИЈА (Торонто, Канада, 1975 –) – Асоцијација на Македонци – академски интелектуалци, со главна цел да одржува врски со научни работници од Македонија и од светот, да организира предавања од областа на македонската историја, наука и култура. Во последно време со значително намалена активност. Сл. Н.-К.