МАКЕДОНСКИ КОМИТЕТ во Атина

МАКЕДОНСКИ КОМИТЕТ во Атина (1904–1908) – раководен од Димитрис Калапотакис, сопственик на в. „Емброс“. Во Комитетот влегле поранешни членови на
„Етники етерија“ и претставници на грчката држава. Комитетот дејствувал по директиви од грчката Влада, преку Конзулатот во Солун. Организирал разгранета информативна мрежа и непосредно ги раководел акциите на грчките вооружени чети во југозападниот дел од Македонија.
ЛИТ.: Доуглас Дакин, Тхе греек струггле ин Мацедониа 1897–1913, Тхессалоники, 1993; Ο
Μακεδονικος αγωνας, Απομνημονευματα − Π. Αργυροπουλος, Α. Ζαννας, Κ. Μαζα− ρακης−Αινιαν, Α. Σουλιετης−Νικολαιδης, Ναουμ Σπανος, Β. Σταυροπουλος, Θε− σσαλονικη, 1984. Д. Јов.