„ МАКЕДОНСКИ ЖИВОТ“


МАКЕДОНСКИ ЖИВОТ“ (Бу-курешт, 1963–1966) – периодично списание на македонската политичка емиграција во источноевропските земји, на македонски јазик. Објавени се вкупно 4 броја. С. Мл.