МАКЕДОНСКА СТУДЕНТСКА ТРИБУНА

„МАКЕДОНСКА СТУДЕНТСКА ТРИБУНА“ (Софија, И, 1 јуни 1932 –Ⅱ, 3, 5. Ⅳ 1933) – орган на македонското студентство – ратник за МОНСС. Се печати на бугарски јазик во тираж од 1500 примероци под редакција на К. Иванов шКоњаровќ, К. Веселинов, К. Николов, М. Сматракалев и В. Хаџикимов. Неофицијален орган на ВМРО(Об), забранет. Продолжува како „Македонска младежÏ“. ЛИТ.: Оправдани македонски редактори на ЗЗД, „Македонски вести“, И, 21, София, 1935, 9. Бл. Р. „