МАКЕДОНСКА СЕКЦИЈА НА ИЕЕЕ

МАКЕДОНСКА СЕКЦИЈА НА ИЕЕЕ – членка на Институтот на инженерите по електротехника и електроника (Институте оф Елецтрицал анд Елецтроницс Енгинеерс) со повеќе од 350.000 членови во 150 држави. Цели: унапредување на теоријата и практиката во сите подрачја на електротехниката, електрониката и компјутерската техника и унапредување на стручната оспособеност на членовите. Др. Р.