„МАКЕДОНСКА КРВАВА СВАДБА“

„МАКЕДОНСКА КРВАВА СВАДБА“ – драма од Војдан Чернодрински првпат изведена на
7. Ⅺ 1900 г. во салата на „Славјанска беседа“ во Софија, а во режија на авторот. Дваесет и петте роли ги играле дваесет и две лица, од кои осумнаесет мажи и четири жени, членови на „Македонски зговор“, кој подоцна се викал

Скрб и утеха“, за на крајот да го понесе името Столичен македонски театар. Во 1909 г. Чернодрински во Солун, Битола и Скопје прикажувал еден дел од пиесата под името „Жетва“. Во педесеттите години на минатиот век повеќето професионални театри ја прикажуваа пиесата значително изменета и дополнета. Р. Ст.