МАКЕДОНСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА

ПРЕДГОВОР

МАКЕДОНСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА . главен и одговорен редактор Блаже Ристовскиќ. – Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, 2009. – 2 св. (1671 стр.) : илустр. ; 30 см Содржина: шТ.ќИ: А-Љ. -ЏЏИВ, 812 стр. шТ.ќИИ: М-ш – Стр. 812-1671 ИСБН 978-608-203-023-4 (1) ИСБН 978-608-203-024-1 (2) а) Македонија – Енциклопедии ЦОБИСС.МК-ИД 76966666