МАЗНЕВСКИ, Антони

МАЗНЕВСКИ, Антони (Скопје,
27. И 1963) – сликар, скулптор и професор на ФЛУ. Дипломирал на ФЛУ во Скопје (1991). Во 2005 г. ја претставувал Република Македонија на Биеналето во Венеција. Темелно ги истражува можностите на разните ликовни дисциплини (сликарство, скулптура, објект, цртеж, инсталација), создавајќи загадочни концептуални проникнувања меѓу надреалното и реалното. Ав-тор е на делата: ТВ конструкции, 1966; А се ессе, 1998; Бродот на Моцарт, 2004. С. Аб.-Д.

Костадин
Мазнејков