ЛУТАТА, Кочо

ЛУТАТА, Кочо (с. Левуново, Мелничко, 1836 – ?, 1918) – учесник во Кресненското востание, војвода. Од Мелничко се преселил во Дупница. Бил доброволец во Руско-османлиската војна (1877/1878), во четата на војводата Иљо Марков-Малешевски. Се истакнал во познатиот бој на шипка. Како војвода предводел одред од 100 востаници во Кресненското востание (1878/1879). ЛИТ.: М. Куманов, Македони®, Софи®, 1993. Ал. Тр.