ЛУЛОВСКИ, Танас

ЛУЛОВСКИ, Танас (Тане) (Желево, Леринско, Егејскиот дел на Македонија во Грција, 20. Ⅱ 1940 – Скопје, 2.Ⅷ 2006) – сликар, професор на ФЛУ, значаен претстав-Т. Луловски: „Без наслов” (1976 г.) ник на концептуалната уметност и хиперреализмот. Дипломирал на Институтот за ликовни уметности во Букурешт (1967). Од 1968 г. живеел во Скопје. Самостојно излагал во Букурешт, Скопје, Белград, Дубровник. Неговото творештво се развивало од лирска и аналитичка апстракција, преку летризмот и хиперреализмот, до концептуални и амбиентални остварувања што доведуваат до целосно исчезнување на делото. Л. Н. Артур Лундквист